خمیده ایران تصویر سینما ایرانی سینمای

خمیده: ایران تصویر سینما ایرانی سینمای سینمایی کارگردان کارگردانی کارگردان کشورمان

«دل دیوانه» در مرحله ساخت موسیقی است/ نگارش فیلمنامه زندگی «فروغ» ، بهمن فرمان آرا

بهمن فرمان آرا گفت: فیلم دل دیوانه را در بهمن ماه تمام کردم که مونتاژ و صداگذاری آن به آخر رسیده و موسیقی آن در حال ساخت است. بهمن فرمان ..

ادامه مطلب