خمیده ایران تصویر سینما ایرانی سینمای

خمیده: ایران تصویر سینما ایرانی سینمای سینمایی کارگردان کارگردانی کارگردان کشورمان

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شاخص تورم دی‌ماه، ۱۰ درصد ، تورم دورقمی شد

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، قیمت تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۵، معادل ۱۰ درصد است. 

شاخص تورم دی‌ماه، ۱۰ درصد ، تورم دورقمی شد

تورم دورقمی شد/شاخص تورم دی ماه، ۱۰ درصد

عبارات مهم : ایران

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، قیمت تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۵، معادل ۱۰ درصد هست.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت تورم دی ماه دو رقمی شد.

شاخص تورم دی‌ماه، ۱۰ درصد ، تورم دورقمی شد

خلاصه نتیجه های به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور عزیزمان ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به شرح زیر است:

– شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور عزیزمان ایران در دی ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۲.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد زیاد کردن یافت.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، قیمت تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه در ۱۳۹۵، معادل ۱۰ درصد است. 

– شاخص مذکور در دی ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۷ درصد زیاد کردن داشته است.

واژه های کلیدی: ایران | مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs